ZANEDBANÉ ÚNIKOVÉ VÝCHODY, CHYBĚJÍCÍ VÝTAHY: DOMY PRO LIDI S POSTIŽENÍM JSOU POŽÁRNÍ HAZARD. JAK JE LÉPE OCHRÁNIT?

Michal Prager, radní Prahy 14
ZANEDBANÉ ÚNIKOVÉ VÝCHODY, CHYBĚJÍCÍ VÝTAHY: DOMY PRO LIDI S POSTIŽENÍM JSOU POŽÁRNÍ HAZARD. JAK JE LÉPE OCHRÁNIT?
Ilustrace: Věra Veselá

V lednu 2020 došlo k obrovské tragédii v domově pro lidi s mentálním postižením ve Vejprtech na Chomutovsku. Při požáru zde uhořelo osm klientů a další byli zraněni. Podobné neštěstí přitom hrozí i v dalších objektech – domy pro lidi s postižením totiž často vznikaly za minulého režimu a nemají vyřešené únikové cesty. Na to upozorňuje radní Prahy 14 Michal Prager. Proto přišel se sérií doporučení, jak nehodám do budoucna předcházet a zajistit bezpečí všech obyvatel například v domě s byty zvláštního určení na ulici Kpt. Stránského. Díky Michalovi jIž v domě probíhá rekonstrukce.

V jakých domech dnes žije nejvíce lidí s postižením?

V minulém režimu byla snaha lidi s postižením co nejvíce centralizovat. Vznikaly tak bytové domy, kam byli umisťováni pouze lidé s postižením. Většina z těchto domů byla postavena na přelomu 80. a 90. let, proto v nich často nejsou dobře vyřešeny únikové cesty a domy nemají ani evakuační výtahy.

Proč takové domy vznikaly?

Představa byla taková, že pokud budou lidé s postižením umístěni v jednom domě poblíž sebe, budou se pro ně lépe zajišťovat sociální služby. Nikdo však již nepřemýšlel o tom, jak se bude řešit například bezpečnost, zaměstnávání a podobně. Centralizovat lidi s postižením je jednoznačně špatný postup. Nemají tak možnost si vytvořit přirozené sousedské vazby s většinovou společností. Rostou také nároky na okolní infrastrukturu, například je třeba navýšit kapacitu veřejné dopravy, zajištění sociálních služeb a tak dále.

Kdo by měl objekty kontrolovat z hlediska požární bezpečnosti?

Objekty by měl revidovat jejich vlastník společně s hasiči. Zároveň by v nich měly fungovat především pravidelná požární cvičení, tedy nácviky evakuace.

Jak se tvá doporučení projevila v praxi na ochraně budov před požárem na Praze 14?

V domě na Kpt. Stránského již probíhá rekonstrukce. Jedná se o výměnu výtahů za evakuační, náhradu zastaralé elektroinstalace, doplnění požárních hlásičů a úpravu únikových cest z bytů (například vybudování síně před výtahy pro shromáždění nájemníků při požáru). Také vyměníme vstupní portál do domu a doplníme videotelefony. Z veřejné sbírky se nám podařilo koupit evakuační vozíky. Celý projekt rekonstrukce byl navíc konzultován s obyvateli domu.

JAK LÉPE CHRÁNIT DOMY PRO LIDI S POSTIŽENÍM PŘED POŽÁRY?

☑️ Zmapujte, kde ve vašem regionu žijí lidé s postižením – zda se jedná o bytové domy, domy s pečovatelskou službou nebo ústavy sociální péče. Pokud je objekt zkolaudovaný jako klasický bytový dům, přistupují tak k němu i hasiči a ostatní jednotky Integrované záchranné služby. Je proto dobré je informovat o tom, koho budou v případě zásahu evakuovat, aby se mohli lépe připravit.

☑️ Zrevidujte si stav objektů: Jsou vybaveny evakuačními výtahy? Jsou v nich dobře značené evakuační cesty? Jsou v bytových jednotkách požární hlásiče? V jakém stavu jsou rozvody elektřiny? Je v domě vrátnice či recepce? Jak jsou obyvatelé při evakuaci soběstační?

☑️ Kontaktujte místní hasičský sbor a domluvte si ideálně prověření všech objektů. Pokuste se sjednat i cvičnou evakuaci.

☑️ Zapojte do plánování případných úprav a investic obyvatele domů. To oni v nich žijí a vědí nejlépe, kde má dům problémy. Zapojte i neziskové organizace poskytující těmto obyvatelům sociální služby.

Zajímá vás více? Kontaktujte přímo Michala na e-mailu michal.prager@pirati.cz.


Další kapitoly