HODINY PRO VEŘEJNOST I DELŠÍ OTEVÍRACÍ DOBA: JAK USNADNIT OBČANŮM KOMUNIKACI S RADNICÍ?

Vratislav Krejčíř, místostarosta Kroměříže; Silvie Mrkvanová, zastupitelka městské části Brno-Žabovřesky
HODINY PRO VEŘEJNOST I DELŠÍ OTEVÍRACÍ DOBA: JAK USNADNIT OBČANŮM KOMUNIKACI S RADNICÍ?
Ilustrace: Věra Veselá

Vratislav Krejčíř: „Hodiny pro veřejnost“ na kroměřížské radnici

V Kroměříži nebývala radnice zrovna otevřená občanům. Pokud chtěli lidé se zastupiteli probrat nějaký problém či nápad, museli si složitě domlouvat schůzky a nikdy si nebyli jistí, zda si na ně opravdu někdo udělá čas. Vráťa Krejčíř proto přišel s myšlenkou „hodin pro veřejnost“.

Co to znamená? Radnice vždy první středu v měsíci otevře své brány občanům a ve stanovenou dobu jsou zástupci vedení města připraveni odpovídat na dotazy veřejnosti či řešit stížnosti. Hned první den této možnosti využilo 25 občanů. Pro obyvatele je výhodné, že se nemusí předem ohlašovat, i když i tato možnost je samozřejmě nadále zachována. Hodiny pro veřejnost jsou výhodné i pro město – občané přichází leckdy se zajímavými myšlenkami, které může Kroměříž zužitkovat, ať už se jedná o výsadbu stromů, umístění zastávek hromadné dopravy nebo opravu silnic.

Silvie Mrkvanová: Podatelnu otevíráme v takové časy, aby ji stihli i pracující

Pracující lidé, kteří chtěli podat na radnici městské části Brno-Žabovřesky podnět, stížnost či žádost, si kvůli tomu často museli vzít na několik hodin volno ze zaměstnání. Úřední hodiny podatelny byly totiž shodné s běžnou pracovní dobou. To je samozřejmě velmi nepraktické, jako zastupitelka tak Silvie Mrkvanová navrhla změnu. Chtěla, aby se rozšířily otevírací hodiny podatelny a občané na ni tak měli šanci zajít před prací.

Se svým nápadem Silvie oslovila starostku, která jí dala za pravdu, a po domluvě s tajemnicí se dohodlo rozšíření úředních hodin v pondělí od 7 ráno. Veřejnost o tom radnice následně informovala přes Facebook a zpravodaj. Radnice městské části Brno-Žabovřesky se tak v souladu s principy pirátské politiky o něco více otevřela občanům.


Další kapitoly