STOP PLASTŮM A ZBYTEČNÉMU ODPADU: MĚSTO MÁ JÍT PŘÍKLADEM

Jiří Jaroš, radní Zlína
STOP PLASTŮM A ZBYTEČNÉMU ODPADU: MĚSTO MÁ JÍT PŘÍKLADEM
Ilustrace: Věra Veselá

Ačkoli města často apelují na občany, aby třídili a omezovali odpad, nebývají v tomto ohledu sama zrovna vzorem. Ve Zlíně například radnice používala během komisí i zasedání plastové kelímky, které se po jednom použití musely vyhodit. Pirátský radní Jiří Jaroš proto prosadil jejich nahrazení sklem, které se po skončení jednání jednoduše umyje a na dalším setkání znovu použije. Následovaly i další kroky směrem k tomu, aby šla radnice konečně příkladem a inspirovala občany Zlína k přemýšlení o zbytečné produkci odpadu.

Co vás vedlo k tomu, aby začala radnice jednat ekologičtěji?

Myslím, že by město mělo jít občanům příkladem, proto jsme začali u sebe. Snažíme se obecně omezovat plasty a zbytečný odpad, protože to považujeme do budoucna za nutné a nevyhnutelné. Na každé zasedání se například zbytečně tiskla řada materiálů, ovšem většina zastupitelů si je stejně studovala na počítači. Takže se tisk snažíme omezit s tím, že bohatě stačí zaslat materiály online.

Snažíte se řešit i odpady vznikající na akcích města?

Na všech akcích konajících se pod záštitou města usilujeme o omezení plastových kelímků. Rovněž chceme jejich počet snížit během letní sezóny u bazénů provozovaných městskou společností. V tomto případě ovšem sklo není přijatelnou variantou, protože hrozí poranění. Pravděpodobně – kvůli spotřebě vody – skončíme u recyklovatelných kelímků, talířů a příborů.

Jaké byly ohlasy na to, že město začalo s ekologickými kroky samo u sebe?

Vesměs pozitivní, dokonce i úředníci chtěli, aby se dbalo na dodržování nových pravidel.

Inspirovali jste instituce k většímu zapojení?

Velmi dobře funguje nakládání s odpady na hokeji, vánočních trzích a věřím, že tomu tak brzy bude i v městských organizacích.

Jak jste podpořili občany při nakládání s odpady?

Nově ve městě třídíme nádoby od použitého oleje. Vylévání olejů do kanalizační sítě je totiž z hlediska ekologie a údržby, diplomaticky řečeno, problematické. Oleje lze přitom ještě zpracovat a používat například v průmyslu. Ohlas od občanů je velký: dotazují se po nádobách v blízkosti svého bydliště. Předpokládám tedy, že se tato služba ujme a široká veřejnost ji bude využívat.

JAK ODPLASTOVAT RADNICE?

☑️ Podobným způsobem jako město Zlín se může začít zbavovat plastů jakákoli radnice. Stačí jenom získat pro takový návrh některého z radních či zastupitelů.

☑️ „Začal bych od zákazu plastových výrobků na radnici, pak na kulturních akcích, ve městských společnostech a na závěr na sportovních akcích,“ doplňuje radní Zlína Jiří Jaroš.

Chcete se zbavit plastů i na vaší radnici? Napište Jiřímu na e-mail jiri.jaros@pirati.cz.

PIRÁTI SBÍRAJÍ TUNY ODPADKŮ V RÁMCI AKCE „Ukliďme Česko, ukliďme svět“

Piráti po celé republice se každoročně zapojují do dobrovolnické ekologické akce „Ukliďme Česko, ukliďme svět“, v rámci které pomáhají uklízet veřejné prostory. Odpadky sbírají zastupitelé, členové Pirátů, dobrovolníci i občané. Během úklidu na podzim 2019 nasbírali jen ve Zlínském kraji téměř tunu odpadu a mnohdy nalezli opravdové kuriozity – například dámské spodní prádlo, držák na televizi, vodovodní potrubí, ale také 40 kelímků od jogurtu. Iniciativa probíhá v řadě měst, jako jsou například Zlín, Kroměříž či Valašské Meziříčí.


TECHNOLOGIE VE ZLÍNĚ POMÁHAJÍ ZLEPŠIT SITUACI S PARKOVÁNÍM I VYNÁŠET ODPAD

Jiří Jaroš je IT pracovník a jako radní ve Zlíně se snaží zavádět chytrá řešení „všude, kde to jde“. Podařilo se mu například nastartovat projekt rozšíření a modernizace informačních tabulí o dostupnosti parkovacích míst v reálném čase. Ve Zlíně mají také dvě sestavy chytrého veřejného osvětlení, které se v budoucnu může využívat po celém městě: lampy mají svůj vlastní solární panel, a nepotřebují tak napojení na rozvody elektřiny.

Ve městě už nainstalovali i první chytré koše, které díky energii ze solárních panelů dovedou stlačovat vhozený odpad. Umí také hlásit, že je koš naplněn, jejich konstrukce je navíc odolná proti vandalům. Tento systém umožňuje snížit četnost svozu odpadu minimálně o 80 %.


S RADNICÍ MOHOU OBČANÉ JEDNAT PROSTŘEDNICTVÍM APLIKACE

Piráti také chtějí ve Zlíně zlepšit informovanost občanů, aby jim neunikly důležité informace o stavu ovzduší či uzavírkách. Proto prosadili zapojení města do aplikace „Mobilní rozhlas“, která umožňuje jednoduše přejímat oznámení z radnice a také dává obyvatelům možnost hlásit černé skládky, poškozený veřejný majetek nebo jiné události. Ty jsou pomocí aplikace následně posílány vedení Zlína a občan nemusí svůj podnět řešit osobně nebo dlouhým dopisováním s úředníky. Aplikace umožňuje také průzkumy, na jejichž základě může vedení radnice v reálném čase konzultovat svá rozhodnutí s občany.


PIRÁTI PROSADILI EKOLOGICKÉ CHOVÁNÍ I VE SNĚMOVNĚ

Pirát František Elfmark prosadil zavedení ekologických opatření i v prostorách Sněmovny. Dolní komora tak díky Pirátům lépe třídí odpad – ve všech budovách i u jednacího sálu se nacházejí speciální koše, a to i na plechovky.


Další kapitoly