JAK SE PIRÁTI UČÍ TÝMOVÉ PRÁCI? POMÁHÁ „LÍDROVSKÝ PROGRAM“

Jana Koláříková, vedoucí personálního odboru Pirátů
JAK SE PIRÁTI UČÍ TÝMOVÉ PRÁCI? POMÁHÁ „LÍDROVSKÝ PROGRAM“
Ilustrace: Věra Veselá

Pravidelné vzdělávání týmů, které spolu pracují na krajích a v obecních zastupitelstvech, zajišťuje vedoucí personálního odboru Pirátské strany Jana Koláříková také pomocí Lídrovského programu. Jde o víkendová rozvojová setkání, na nichž si účastníci trénují různé typy dovedností, ale také se docela lidsky dělí o své radosti i strasti v pozicích na různých úrovních veřejné správy a politiky.

Jak si takový lídrovský víkend představit?

Sjede se 15 až 20 lidí, většinou zastupitelů nebo členů předsednictva kraje, často s několika poslanci z daného regionu, a stráví spolu víkend. Část programu je zážitkově-poznávací. Piráti se dozvídají víc o fungování skupinové dynamiky nebo o spolupráci různých osobnostních typů. Učí se i pomocí různých her a testů.

Část víkendu vyplní i pilování konkrétních dovedností, palčivé téma bývá např. time management. Stejně tak se členové věnují formulování hodnot, kvůli nimž se účastní politického života, a přemýšlí o tom, jak se jim daří je naplňovat.

„Cílem je lidi povzbudit a ukázat jim, jak je důležité znát sám sebe a vědět, jak funguje práce v týmu, protože každý tým je tak silný, jako je jeho nejslabší článek. Nejdůležitější lekce? Nikdo neumí všechno. Ale každý umí něco a ty nejlepší věci vznikají týmovou prací,” vysvětluje Jana Kolaříková.


Další kapitoly