PRAŽSKÝ INOVAČNÍ INSTITUT POMÁHÁ V OBLASTI VĚDY I VZDĚLÁVÁNÍ

Vít Šimral, radní hlavního města Prahy
PRAŽSKÝ INOVAČNÍ INSTITUT POMÁHÁ V OBLASTI VĚDY I VZDĚLÁVÁNÍ
Ilustrace: Věra Veselá

V Praze je poměrně obtížné nalákat inovátory a kvalitní projektové manažery do veřejné sféry. V té soukromé mají podstatně vyšší platy i motivaci k tvorbě nových projektů. Na druhé straně pražským úředníkům většinu času zabírá běžná činnost a na inovace pro město už nemají prostor. Městu zkrátka chybělo projektové oddělení, které by pomáhalo zavádět inovace do školství, sociální oblasti, podporovalo podnikání, udržitelnou ekonomiku i ekologii města. Zastupitel a radní hlavního města Vít Šimral se rozhodl to změnit. Proto byl založen Pražský inovační institut.

S čím konkrétním Pražský inovační institut od svého vzniku pomohl?

Založení institutu nás zastihlo přesně v okamžiku nástupu pandemie, která přesunula ze dne na den školní výuku z lavic k technice. Aby se online výuka mohla týkat opravdu všech dětí, rychle jsme za pomoci pracovníků institutu nakoupili téměř 600 notebooků pro sociálně slabé žáky na základních i středních školách a zajistili výpůjčku 500 modemů s daty.

Pražský inovační institut se dále aktivně podílí na digitalizaci zápisů nejprve do mateřských a následně i do základních škol, a to zejména kontrolou dodržování zákonného rámce zápisů a designováním aplikací.

Na jaře 2020 byly digitální zápisy do mateřských škol pilotně spuštěny na Praze 11. Na jaře 2021 budou nabídnuty i dalším městských částem. Celý proces bude dále vylepšován a následně se pustíme i do digitalizace zápisů na základní školy.

Na jaké projekty a inovace se Pražský inovační institut chystá?

Pomocí instalace fotovoltaiky a agregace produkce chystáme tvorbu virtuální elektrárny na pražských školách – na budovy rozmístíme solární panely a vyrobené přebytky energie budeme virtuálně skladovat a prodávat do sítě. Dále nás čeká mentorský program pro začínající učitele nebo program „létajících suplů“ čili záskoků za nemocné učitele pro pražské školy a jejich ředitele, podpora tandemového vyučování, kariérového poradenství a tak dál.

Jak vypadá současné personální obsazení?

V rámci projektu Smart Akcelerátor II nyní v týmu Pražského inovačního institutu působí 16 lidí. Do budoucna se jejich počet bude rozšiřovat. Typicky se jedná o experty na jednotlivé agendy, které Pražský inovační institut zpracovává, a dále o datové analytiky, sociology, ekonomy a projektové manažery.

Jak konkrétně nalákat kvalitní inovátory a manažery do veřejné sféry?

Je potřeba je motivovat. A my budeme moci nabídnout mzdové ohodnocení, které je srovnatelné se soukromou sférou, protože se nebudeme muset řídit tabulkovými platy veřejné správy.

Jedním z cílů institutu je čerpat dotace, na které obce nedosáhnou – co bude s institutem, až budou dotační čerpání omezena?

Financování Pražského inovačního institutu je vícezdrojové. V současné době využívá financí z městské, vládní, evropské i soukromé sféry. Cílem je pochopitelně efektivně využívat všech zdrojů veřejné správy, dotačních i jiných. Právě neefektivnost v nakládání s veřejnými zdroji ze strany některých na město navázaných partnerů, jež Praze zbyly po předchozích politických reprezentacích, nás vedla ke kroku založit vlastní instituci, nad kterou máme přímý dohled a kde můžeme zajistit, že se peníze nebudou ztrácet v podivných zakázkách kamarádům.

JAK VYTVOŘIT VLASTNÍ INSTITUT PRO INOVACE?

☑️ Obec či kraj může takový ústav založit. Dozorčí a správní radu můžete kontrolovat či obsadit zastupiteli obcí či krajů.

☑️ Zapsaný ústav si vytváří vlastní mzdové podmínky, které nemusí být závislé na státních tabulkách.To je jeho velká výhoda. Díky tomu můžete přilákat víc schopných lidí.

☑️ „Velkou výhodou zapsaného ústavu je, že může čerpat peníze z evropských fondů, na které obce nedosáhnou. Zároveň není limitován regulacemi, ve kterých se musí pohybovat veřejná správa, ale nastavuje si vlastní pravidla,“ doplňuje zastupitel a radní hlavního města Prahy Vít Šimral.

Chcete také inovovat a potřebujete s inovacemi poradit? Vít Šimral vám poradí. Napište mu na e-mail vit.simral@pirati.cz.

ŽÁCI VYMYSLÍ, JAK ODPLASTOVAT SVÉ ŠKOLY

V odpadkových koších škol se často hromadí spousta zbytečného odpadu, který je přitom možné redukovat. To povede k šetření životního prostředí. Změna stavu by měla vycházet zejména z vlastní motivace žáků, proto radní Vít Šimral zvolil formu soutěže. Žáci se rozdělí do týmů po 3 až 30 členech a vymyslí vlastní projekt na redukci plastového odpadu, který bude obsahovat finanční odhad projektu i konkrétní kroky plnění. Do konce roku 2020 vybere odborná porota nejlepší projekty a ty podpoří částkou do 10 000 Kč.

Výběr nejlepších projektů bude dvoufázový. V první fázi zasedne odborná porota, která zhodnotí potenciál, reálný dopad projektu a jeho udržitelnost. Vybrané projekty se poté vystaví na webové stránce a bude pro ně možné hlasovat na sociálních sítích.

Více informací o projektu najdete na webu skolabezplastu.cz.


Další kapitoly