JAK VYUŽÍT MĚSTSKÉ BUDOVY JAKO DOBÍJECÍ STANICE PRO ELEKTROMOBILY?

Václav Klecanda, 1. místostarosta Tábora
JAK VYUŽÍT MĚSTSKÉ BUDOVY JAKO DOBÍJECÍ STANICE PRO ELEKTROMOBILY?
Ilustrace: Věra Veselá

Obyvatelé Tábora mají v současné době pouze dvě veřejné nabíjecí stanice pro elektromobily. A to je poměrně málo. Rozvoj elektromobility jde ruku v ruce s dostupností infrastruktury. Zajistit ji může být výzva, protože ji zatím budují především velcí distributoři. Takže nejjistější pro běžné občany je budovat a provozovat alespoň její část v režii města samotného. To Václav považuje za nutnost, jen tak lze občanům garantovat přijatelné cenové podmínky za dobíjení, protože město na nabíjení nepotřebuje vydělávat. V budoucnu by mělo být možné využívat elektřinu z veřejného osvětlení, a tím zjednodušit možnost nabíjení lidem na sídlištích.

Využijte kapacitu městských budov

citace22.png

Pro dobíjecí stanici je také možné využít některé městské budovy. Není tak potřeba zřizovat další odběrné místo, které by bylo zbytečně drahé. Uživatelé mohou dostat elektřinu za nižší cenu, města ji totiž nakupují pod dozorem energetika na komoditní burze za výhodnějších podmínek.

Ani po technické stránce se nejedná o velký problém. Dobíjecí stanice je připojena jako další spotřebič. Její součástí ale musí být měřič aktuální spotřeby budovy, který určí, kolik elektřiny může do auta „pustit“, aby nedošlo k překročení rezervované kapacity energie po budovu.

Na projektu je třeba spolupracovat s městským energetikem

Energetik stanoví, zda má vybraná budova dostatečnou rezervovanou kapacitu a zda je elektrická infrastruktura dostatečně blízko místa, kde by měla být umístěna zásuvka pro nabíjení. Na základě projektu je pak možné zažádat na stavebním úřadě o zjednodušené stavební povolení.


Další kapitoly