UŽ V PÁTÉ TŘÍDĚ MUSÍME VĚDĚT, V ČEM JE DÍTĚ DOBRÉ

Andrea Hoffmannová, náměstkyně primátora města Ostravy
UŽ V PÁTÉ TŘÍDĚ MUSÍME VĚDĚT, V ČEM JE DÍTĚ DOBRÉ
Ilustrace: Věra Veselá

Čím být, a čím nebýt, toť otázka, která by si zasloužila víc pozornosti zkušených učitelů s vzděláním kariérních poradců. Volba povolání se totiž v rámci českého vzdělávání často odbude třemi hodinami v osmé a deváté třídě. Identifikovat vlohy a nadání každého žáka by škola měla ale mnohem dřív. Díky diagnostickým testům a individuální práci s dítětem může kariérní poradce rodičům doporučit, jaké zájmy dítěte podporovat, kam ho přirozeně směrovat a na jaké kroužky ho přihlásit. Kariérní poradenství může působit i jako pozitivní motivace dítěte: to vidí, že se o něj někdo zajímá, a lépe zjistí, co ho baví. Přesně o to usiluje Andrea Hoffmannová, která se 15 let pohybuje v oblasti vzdělávání a nyní situaci mění jako náměstkyně primátora za Piráty.

Proč se věnuješ kariérnímu poradenství na školách?

Na středních školách tyto pozice fungují díky krajským akčním plánům, ovšem na základních školách se kariérní poradenství podceňuje a až na výjimky se mu věnuje tzv. výchovný poradce, ten ale má práce nad hlavu s kázeňskými problémy žáků. Ve dvou až třech hodinách v osmé a deváté třídě s dětmi z rychlíku projede téma „Život a kariéra“. Ale kariérní poradenství není jen o tom, že by měl výchovný poradce včas doporučit dítěti vhodnou volbu střední školy – to je jenom jedna jeho součást.

Jak by tedy kariérní poradenství mělo vypadat?

Důležité je nejprve najít nadání a vlohy každého žáka, jestli je nadané na přírodní vědy, nebo mu jdou jazyky. Nápomocné mohou být i jeho školní výsledky, ale doporučuji se na ně dívat i v kombinaci s diagnostickými testy. Díky tomu může škola rodičům doporučit vhodné kroužky, pomoci správně podchytit volný čas dítěte. Kariérní poradce by měl přirozeně podporovat jeho zájmy, směrovat ho k tomu, co ho baví a co mu jde, aby na konci základní školy vědělo, kam jít v životě dál.

„Kariérní poradce se věnuje žákům i mimo vyučovací hodiny, ukazuje jim, v čem jsou dobří, pomáhá s výběrem kroužků i s dalšími aktivitami podporujícími jejich rozvoj.“

Podstatným rozměrem kariérního poradenství je motivace žáka: ten vidí, že se o něj někdo zajímá, někdo se mu věnuje a sleduje jeho studijní trajektorii. I to může snížit procento dětí, které v osmé či deváté třídě vypadávají ze systému. Většinou jsou to žáci, kterým se nikdo nevěnuje, a oni tak nedokončí ani základní školu. Nepracujeme ale jen s dětmi, podstatné je do procesu dostat také rodiče, kteří nám mohou výrazně pomoci. A my můžeme pomoci jim.

Jaké jsou zatím ohlasy?

Výtečné. Chodím se dívat na jejich setkání, na školách jsem mluvila s žáky i s řediteli a všichni hodnotí projekt opravdu pozitivně. Na škole existuje člověk, který má čas se věnovat žákům i mimo vyučovací hodiny a ukazuje jim, v čem jsou dobří. To pomáhá rodičům i dětem s výběrem kroužků i s dalšími aktivitami podporujícími jejich rozvoj. Děti to také velmi oceňují, protože je pro ně škola rázem zábavnějším místem. Poradce zajišťuje i exkurze do podniků a debaty s různými odborníky. V době koronakrize jsme fungovali samozřejmě online.

Aktuálně pro nás pracuje 33 poradců. Například v obvodu Poruba, kde je pirátský místostarosta Martin Tomášek, máme pokryto všech 12 škol. Proto se Poruba stane dobrou částí města pro vyhodnocení výsledků.

Náš projekt vnímám jako tlak zespodu na ministerstvo školství. Funkce kariérního poradce je totiž nesmírně důležitá, ale stále velmi podceňovaná.

NA CO SI DÁT POZOR PŘI ZAVÁDĚNÍ KARIÉRNÍCH PORADCŮ?

☑️ Učiteli v roli kariérního poradce je nutné zajistit kontinuální vzdělávání. Kariérním poradcem se člověk nestane během pěti dnů. Nejde tedy o nějaké jedno sezení, ale o ucelený systém školení, mentoringu, monitoringu a zpětné vazby.“

☑️ Školy nutně potřebují zajistit odpovídající financování kariérních poradců. Jinak se poradcem stane učitel, který dostane jenom „práci navíc“ bez náležitého finančního ohodnocení.

☑️ Město Ostrava podporuje zavádění kariérních poradců, vzdělávání pedagogů či organizaci exkurzí pro žáky základních škol. Více informací najdete na webu talentova.cz/projekty-mesta/karierove-poradenstvi/

Rádi byste přivedli kariérní poradce i do škol u vás a chcete se dozvědět víc? Ozvěte se Andree na e-mail andrea.hoffmannova@pirati.cz.


Další kapitoly