SPOČÍTAT DĚTI NENÍ HRAČKA: JAK ODHADNOUT IDEÁLNÍ KAPACITU ŠKOLEK A ŠKOL?

Filip Mezera, zastupitel a předseda kontrolního výboru, Sezemice
SPOČÍTAT DĚTI NENÍ HRAČKA: JAK ODHADNOUT IDEÁLNÍ KAPACITU ŠKOLEK A ŠKOL?
Ilustrace: Věra Veselá

Odhadnout správně počet dětí, které mají nastoupit do mateřské nebo základní školy, je důležité jak kvůli zajištění jejich dostatečné kapacity, tak i financím. Město Sezemice například dříve dlouhodobě zvyšovalo kapacity v mateřské školce, ale opomnělo rozšířit místa i na základní škole. Ta po čase dosáhla svého maxima a nikdo nevěděl, co dál. Stejně tak nastal problém, když do školky nastoupily početně slabé ročníky – přebývala volná místa a zbytečně se platily mzdy za zaměstnance navíc. Jak ale správně plánovat kapacity škol?

Začít se musí od statistik. Pirátský zastupitel Filip Mezera požádal o informace ohledně počtu občanů města narozených v jednotlivých letech. Na jejich základě spočítal vše potřebné.

Rozhodujte se na základě čísel

Díky novým informacím bylo rozhodnuto, že Sezemice nebudou navyšovat kapacitu školy, která se podle propočtu bude v následujících letech naplněna z 96 až 99 %. Prostředky použijeme raději na zvýšení počtu tříd, aby v nich děti nebyly po třiceti, ale po dvaceti. Díky tomu se jim dostane individuální péče ze strany učitelů.

Využijte informace, co máte

U odhadování počtu dětí, které budou nastupovat do školky, je situace složitější. Nevíme totiž dopředu, kolik rodičů se rozhodne potomky do školky umístit. Hlavně to platí u kategorie dvouletých a tříletých dětí. Podle počtu obyvatel narozených v jednotlivých letech ale lze alespoň doporučit vedení školky, kolik má uvolnit míst pro děti z nespádové oblasti tak, aby byla kapacita využita a nepřišlo se o peníze na mzdy.


Další kapitoly