JAK NA VEŘEJNÁ GRILOVIŠTĚ PRO LIDI PODLE JEJICH VLASTNÍCH NÁVRHŮ?

Filip Vařecha, předseda kontrolního výboru na městském obvodu Pardubice V.
JAK NA VEŘEJNÁ GRILOVIŠTĚ PRO LIDI PODLE JEJICH VLASTNÍCH NÁVRHŮ?
Ilustrace: Věra Veselá

Opoziční zastupitel Filip Vařecha měl chuť podpořit komunitní život v městském obvodu Pardubice V. pomocí míst na grilování. Městský obvod složený ze sídliště z 50. let minulého století, vilové zástavby a lesoparku se díky němu rozroste o několik veřejných grilovišť. K návrhům jejich polohy vyzvalo město občany, kteří se tak mohli podílet na tom, kde bude možné grilovat.

Jak na veřejná griloviště?

Grilování je v České republice v současnosti velmi populární. Ovšem v městském obvodu chybělo vyhrazené místo, kde by bylo možné grilovat legálně a bez problémů. Filipa inspirovala řada zahraničních měst, ale třeba taky Praha a její park Parukářka. Poptávku po veřejných grilovištích Piráti měli i ze svého okolí, proto byla součástí jejich volebního programu.

Nejprve bylo nutné prosadit umístění veřejných grilovišť, vybrat jejich typ a odhadnout cenu. Jako opoziční zastupitelé museli Piráti jednat se starostou, který naštěstí přijal nápad za svůj. Společně se dohodli na výstavbě většího veřejného griloviště v ceně cca 300 000 Kč ve správě obvodu a dalších menších podle návrhů občanů v blízkosti jejich domů. Tato menší griloviště budou zbudována na náklady obvodu.

Zapojení veřejnosti

Hlavní griloviště je již v provozu – s nápadem na něj přišel sám starosta. Menší griloviště probíhají schvalovacím procesem, ale Filip Vařecha věří, že se jich podaří realizovat několik, asi dvě až čtyři. Piráti skutečně vycházeli z návrhů od občanů, které následně posuzují z hlediska vhodnosti a ověřují si, že s grilovišti souhlasí i lidé, kteří v daných místech bydlí.

JAK REALIZOVAT VEŘEJNÁ GRILOVIŠTĚ PODLE NÁVRHU OBČANŮ?

☑️ Nejprve je nutné umístění veřejných grilovišť vůbec politicky prosadit. V případě Pardubic V. to Piráti museli zvládnout z opozice. Přesto se to podařilo.

☑️ Posléze Piráti přesvědčili starostu, aby ve zpravodaji uveřejnil výzvu pro občany, kteří by měli přicházet s vlastními návrhy na umístění grilovišť. „Následně jsme vytvořili jednoduchou interaktivní webovou aplikaci s vyznačenými hranicemi obvodu. Na mapě mohou občané vyznačit návrh míst na zbudování veřejného griloviště a vyplnit krátký dotazník s doplňujícími informacemi,“ vysvětluje Filip Vařecha.

☑️ Návrhy občanů poté vyhodnotil městský obvod. Některé návrhy mohou být vyřazeny jako nevhodné z legislativních důvodů. Pokud je návrh naopak výborný a nic nebrání v cestě griloviště zbudovat, spojí se obvod s vlastníky bytových jednotek a griloviště zřídí.

Zajímají vás detaily? Ozvěte se Filipovi na e-mail filip.varecha@pirati.cz.


Další kapitoly