DÁLKOVÉ ODEČTY ENERGIÍ NEBO INFORMACE O STAVU OVZDUŠÍ V MOBILU: JAK SE STÁT CHYTROU OBCÍ?

Václav Klecanda, 1. místostarosta Tábora
DÁLKOVÉ ODEČTY ENERGIÍ NEBO INFORMACE O STAVU OVZDUŠÍ V MOBILU: JAK SE STÁT CHYTROU OBCÍ?
Ilustrace: Věra Veselá

„Zajistěte v termínu zpřístupnění bytu, protože je třeba provést odečet vodoměrů.” – tak například tahle výzva od vodárny se brzy stane jen minulostí. Existují totiž chytrá zařízení, která dovedou stavy vody nebo elektřiny zjišťovat na dálku a vy si je můžete kdykoliv zobrazit v počítači nebo na mobilu. Zhruba dvě stovky těchto přístrojů nechali Piráti nainstalovat v Táboře. Kromě toho připravují také dálkové měřiče teploty, hlučnosti, vlhkosti a prachových částic, které dovedou v reálném časem popsat situaci ve městě.

Vlastní síť pro internet věcí

Všechny tyto vychytávky spadají do tzv. internetu věcí (anglicky „internet of things“, zkratka IOT). Co to vůbec je? Zjednodušeně řečeno jde o digitální propojení přístrojů, díky čemuž spolu mohou komunikovat. Příkladem může být třeba i monitorování parkovišť prostřednictvím propojených senzorů, které v reálném čase informují řidiče o volných místech ke stání, nebo odpadkové koše, které samy dají signál, že jsou plné.

Aby město mohlo něčeho takového využít, musí pro to nejprve vybudovat infrastrukturu. V případě zájmu lze využít externího dodavatele, který nabízí svoje sítě. Možností je také připojení ke komunitnímu projektu TTN (najdete ho na webu thethingsnetwork.org), který poskytuje již hotové řešení. To může fungovat jako základ pro vaši vlastní IOT městskou síť.

Právě tohoto řešení využili v Táboře. Díky zapojení do komunitního projektu nebude město závislé na externím dodavateli a zároveň výrazně ušetří. Náklady vynaloží Tábor pouze na pořízení bran, které propojují koncová zařízení s internetem, na samotné internetové připojení a na občasné servisní zásahy. Navíc se jedná o celosvětovou síť, takže zařízení připojené do TTN bude bez problému fungovat i v různých lokalitách.

Spolupráce obcí šetří čas a peníze

Pokud budete chtít poradit, jak přesně na zřízení infrastruktury, kontaktujte platformu Otevřená města (www.otevrenamesta.cz). Právě ta pomohla s realizací i Pirátům v Táboře. Obce se totiž potýkají s velmi podobnými problémy a výzvami, navíc se musejí řídit i stejnými předpisy. Proto dává smysl, aby vzájemně spolupracovaly. V rámci platformy mohou společně vyvíjet nástroje pod svobodnými licencemi s otevřeným zdrojovým kódem. Ten lze bez problému bezplatně šířit a měnit. Za vývoj obce zaplatí jenom jednou a dohromady, nikoli každá zvlášť. Všechny řešené IT projekty navíc vychází z reálných potřeb obcí, úřadů a obyvatel.


Další kapitoly