JAK DÍKY VZDĚLÁVÁNÍ DOPLOUT CO NEJDÁL A ROZVÍJET SVÉ DOVEDNOSTI?

Michal Zdeněk Zachar, člen Mediálního týmu KS Praha
JAK DÍKY VZDĚLÁVÁNÍ DOPLOUT CO NEJDÁL A ROZVÍJET SVÉ DOVEDNOSTI?
Ilustrace: Věra Veselá

Schopnost dobře komunikovat hraje zásadní roli v našich vztazích i práci. Velký význam má samozřejmě také pro politiky, kterým umožňuje porozumět si lépe s voliči či si přesvědčivěji vést na jednáních.

Přesto většina komunálních zastupitelů rozvoj komunikačních dovedností opomíjí.

Politici komunikační dovednosti podceňují

Piráti se rozhodli situaci změnit a ve spolupráci s projektem „Pirátská putovní univerzita“ (PPU) spustili celoroční vzdělávání v takzvaných měkkých dovednostech, mezi které patří právě i zmíněná komunikace. Tyto dovednosti se sice nedají snadno změřit třeba školními testy, ale pomáhají lidem efektivně fungovat ve společnosti, spolupracovat s druhými či řešit konflikty.

Pirátské kurzy jsou zdarma samozřejmě nejen pro zastupitele, ale také širokou veřejnost. Chceme, aby byly užitečné všem a aby docházelo k častému kontaktu mezi občany a politiky.

Interaktivní zážitkové semináře

Díky intenzitě kurzu se účastník může v požadované oblasti velice rychle zlepšit a získat další tipy, jak se sám dál rozvíjet. Trénujeme například vztahové, osobnostní i komunikační dovednosti, vedení týmu, ale i marketing a podobně. Pro každou výukovou lekci či workshop připravujeme vždy prezentaci, kterou sdílíme s veřejností.

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KAŽDÉHO

V roce 2017 založila Pirátka Miluš Kotišová „Pirátskou putovní univerzitu“. Ta pracuje na tom, aby se každý člen strany, ale i všichni ostatní zájemci mohli kdekoli a kdykoli zapojit do aktivního sebevzdělávání, výzkumu a spolutvorby politiky. Na začátku je konkrétní projekt, problém či situace, které volají po změně. Studující hledá nejlepší možné řešení. Tím začíná studium, jehož výsledky i v raném stádiu co nejdříve sdílí s ostatními a po zpětné vazbě upravuje další postup. Navazuje při tom na studium, činnost a výsledky jiných. „Pirátská putovní univerzita“ navštívila přes 16 měst a každý měsíc organizuje minimálně 3 až 4 akce. Zájemci o studium si mohou vybírat z více než 100 přednášek, seminářů či workshopů. „Univerzitu“ nyní řídí kolegium pěti kurátorů (P. Fridrich, M. Vodová, O. Kolek, J. Koláříková, D. Weissová). Kontaktovat je můžete na e-mailu: ondrej.kolek@pirati.cz.


Další kapitoly