DÍKY PROTIKORUPČNÍM OPATŘENÍM JIŽ NA RADNICI NEBUDOU MUSET ZASAHOVAT DETEKTIVOVÉ

Monika Lukášová Spilková, předsedkyně kontrolního výboru Brno-střed
DÍKY PROTIKORUPČNÍM OPATŘENÍM JIŽ NA RADNICI NEBUDOU MUSET ZASAHOVAT DETEKTIVOVÉ
Ilustrace: Věra Veselá

Snímek obrazovky 2021-04-01 v 9.56.49.png

Policie rozplétá korupční chobotnici na radnici Brno-střed. Seznam podivných zakázek, do kterých měla zapletená chapadla, se neustále rozrůstá. Dvě poslední za 140 milionů Kč na kupku přihodil kontrolní výbor v čele s Pirátkou Monikou Lukášovou Spilkovou. Při zadávání veřejných zakázek je totiž nikdo dostatečně nezkontroloval. Zároveň se přišlo už i na princip, jak k machinacím ze strany bývalého místostarosty docházelo.

V cenových nabídkách i od nejlevnějších zhotovitelů byly k nalezení předražené položky. Technický dozor investora – tedy lidé najatí radnicí – kvůli špatným smlouvám i nedůslednosti nekontroloval, co měl. Taková situace vytvořila podhoubí pro korupční chobotnici. Městská část Brno-střed tak například platila vysoké náklady na investiční akce, které byly vysoutěženy spřátelenými subjekty korupčníků. Ti měli navíc nadstandardní informace v předstihu před ostatními soutěžiteli.

Po policejní razii na radnici starosta požádal předsedkyni kontrolního výboru Moniku Lukášovou Spilkovou, aby s kolegy prověřila tři probíhající zakázky v hodnotě přibližně 200 milionů Kč bez DPH, které předchozí vedení radnice připravilo a v době jejich zatýkání byly rozpracovány. Dvě ze tří veřejných zakázek v hodnotě 140 milionů Kč bez DPH považují kontroloři za velmi problematické.

Na jaká pochybení jste při kontrole veřejných zakázek přišli?

Někteří soutěžitelé dostali v zadání víc informací než ostatní - s předstihem totiž získali kontrolní rozpočet i s cenami. Většina firem se tak veřejných zakázek nemohla férově účastnit. Vedlo to k výběru dražších, „spřátelených“ firem a plýtvání veřejnými penězi.

citace10.png

Druhým zásadním problémem zakázek byly předražené rozpočty. Radnice měla správně namítnout, že předložené rozpočty neobsahují ceny podle obecného ceníku. Důležité údaje navíc některé firmy nahradily kumulovanými součty. Takový nedostatek způsobí předražení zakázky již v úvodní fázi projektu. I nejlevnější cenové nabídky zhotovitele stavby, který vyhrál výběrové řízení, obsahovaly tak absurdní položky jako jsou interiérové dveře po 56 000 korunách. Přitom podle kontrolního rozpočtu byla cena jedněch dveří stanovena na pouhých 9 500 korun.

Jaké jsou výsledky vaší kontroly?

Městská část již ušetřila přes milion korun rozporováním jednotlivých položek v rozpočtu (například zmíněných předražených dveří). Další částku, o kterou mohla být městská část ukrácena, bude definována v rámci řízení o náhradě škody. Ty určí výši škody. Ta se pak bude uplatňovat v trestním řízení. Podle odhadu může jít o částku okolo 10 % ceny realizace, tedy více než 10 milionů korun. Městská část samozřejmě vymáhá náhradu škody tak, aby získala zpět neoprávněně vynaložené prostředky.

Podepíše se vaše práce i na dalším fungování radnice?

Ano. Řadu z našich doporučení potvrdil také nezávislý audit spolku Oživení, který si úřad nechal zpracovat. Naše doporučení se proto stala součástí organizačních procesů na úřadu či smluv. Veřejné zakázky nad 200 000 korun musí být nyní zveřejňovány elektronicky ve speciálním nástroji, kde je vidí více potenciálních dodavatelů. Veřejné zakázky jsou tak více otevřené a snižuje se riziko korupčního chování.

JAK ZABRÁNIT KORUPČNÍM ZAKÁZKÁM NA RADNICI?

Chcete, aby k podobným nepravostem při zadávání veřejných zakázek nedocházelo ani na vaší radnici? Doporučujeme následující systémová opatření:

☑️ Zřiďte na úřadě pracovní místo rozpočtáře. Tuto pozici musí zastávat odborník, který umí pečlivě zkontrolovat ceny v projektu, aby nevznikly radnici ani občanům žádné škody.

☑️ Ještě před soutěžením samotného zhotovitele zakázky vyberte profesionální a nezávislý technický dozor na straně investora, který by měl zamezit nejrůznějším nekalostem - dohlížet musí na ekonomickou stránku projektu, ale i na technologický postup.

☑️ Dejte si pozor na položky, pod které lze snadno schovat navýšené a předražené náklady. Tedy položky neodpovídající obecným ceníkům nebo položky, které nejsou řádně rozepsané a identifikovatelné.

☑️ Pečlivě dbejte na to, aby administrátorem veřejné zakázky byl důvěryhodný a nezávislý profesionál. Zkontrolujte, zda zadávací dokumentace neobsahuje diskriminaci vůči poctivým podnikatelům a zda je celkově zpracovaná férově a transparentně.

Chcete vědět víc? Obraťte se přímo na Moniku Lukášovou Spilkovou na e-mailu monika.spilkova@pirati.cz. Ráda pomůže promítnout doporučení kontrolního výboru z Brna-střed i na vaši radnici.

DÍKY PRÁCI PIRÁTŮ VE SNĚMOVNĚ BUDE PŘÍŠTĚ JEDNODUŠŠÍ ZABRÁNIT KOMUNÁLNÍM TUNÝLKŮM I ŠPATNÉMU HOSPODAŘENÍ

Pirát Lukáš Černohorský ve Sněmovně prosadil, aby Nejvyšší kontrolní úřad mohl kontrolovat také státní instituce, města a kraje. O tom, že jsou korupcí a klientelismem zasažena všechna patra politiky, hovoří dokonce zpráva Bezpečnostní informační služby. Rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu je jednou z cest, jak ozdravit veřejné finance a dosáhnout vyrovnanosti veřejných rozpočtů.


Další kapitoly