KONEC POLITICKÝCH TRAFIK! PIRÁTI PŘIPRAVILI OTEVŘENÁ VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ DO DOZORČÍCH RAD MĚST

Michaela Krausová, zastupitelka hlavního města Prahy
KONEC POLITICKÝCH TRAFIK! PIRÁTI PŘIPRAVILI OTEVŘENÁ VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ DO DOZORČÍCH RAD MĚST
Ilustrace: Věra Veselá

Zastupitelský klub Pirátů v Praze vyhlásil otevřená výběrová řízení do dozorčích rad městských firem za pomoci zkušeného personalisty. Do výběrových řízení se přihlásili uchazeči se zkušenostmi z vrcholového managementu v soukromém i veřejném sektoru, renomovaní auditoři i konzultanti. V šibeničním termínu tým pod vedením Michaely Krausové zrealizoval výběrová řízení, věnoval se 230 uchazečům a na organizaci výběrových řízení vznikla metodika, kterou je možné kdykoli v budoucnu využít.

S otevřenými výběrovými řízeními do dozorčích rad jste neměli žádné předchozí zkušenosti. Neexistoval žádný návod. Jaké cesty jste zvažovali?

Když jsem od klubu dostala mandát k vedení výběrových řízení do dozorčích rad městských firem v Praze, bylo to poprvé, co před námi stála výzva v takovém rozsahu. Možnosti se nabízely v zásadě dvě: buď jsme mohli o zpracování „výběrek“ požádat profesionální agenturu, kde byla ovšem v sázce důvěryhodnost výběru uchazečů třetí stranou a cena v řádech několika set tisíc korun, nebo jsme si výběrka mohli uspořádat sami. To s sebou samozřejmě neslo zvýšené riziko procesních chyb a větší náročnost. Rozhodli jsme se pro druhou možnost.

Jak jsi postupovala?

Začala jsem sestavováním odborné komise. Klíčové bylo mít zkušeného personalistu, který ví, jak se dělá kvalitní výběrové řízení a umí rozpoznat potenciál i slabá místa uchazečů. Proto jsme oslovili Matěje Kubíčka, který za sebou měl přes tisíc pohovorů s uchazeči na různé pozice, od ajťáků až po vrcholové manažery. Ten s námi na výběrových řízeních spolupracoval převážně jako dobrovolník po své pracovní době.

Také bylo důležité mít v komisi odborného analytika, který rozumí fungování městských firem a dokáže rozklíčovat i pozadí přihlášených uchazečů (dalo se totiž předpokládat, že se přihlásí i lidé s problematickými vazbami a bylo nutné uchazeče důkladně prověřovat).

Do výběrových řízení se přihlásilo 230 uchazečů – jak se vám povedlo tak enormní zájem zvládnout?

citace14.png

Poprosila jsem o spolupráci další kolegy z magistrátu. Zapojila jsem je do odpovídání na přihlášky, vyrozumění uchazečů, pozvánek na pohovory a kompletování materiálů. Uchazečům postupujícím do druhého kola jsme rozesílali formulář s podrobnějšími otázkami, na které by se během třicetiminutového rozhovoru nemuselo podrobněji dostat. Snažili jsme se vše zorganizovat, jak nejlépe jsme uměli, ale nevyhnutelně došlo k několika komunikačním šumům. S tím je u nového procesu bohužel nutné počítat.

Máte nějakou zpětnou vazbu na výběrová řízení přímo od uchazečů?

Někteří vybraní uchazeči se nám svěřili, že vůbec nepočítali s možností, že by uspěli, protože vycházeli ze zkušenosti s minulou politickou reprezentací. Měli zato, že výběrka děláme pouze „na oko“ a že kandidáti na pozice jsou už dávno předvybraní. V jiném případě jedna neúspěšná uchazečku v internetové diskuzi konstatovala, že díky zveřejněným profilům uchazečů může potvrdit, že jsme vybrali na pozici, kam se sama hlásila, kvalifikovanějšího člověka.

Také se občas objevily různé administrativní zádrhele způsobené obyčejnou lidskou chybou, nebo třeba i tím, že vládnoucí koalice v Praze rozhodla v průběhu výběrových řízení o změně způsobů obsazování. Podněty od lidí včetně nevybraných uchazečů jsme se snažili vzít v potaz při zlepšování práce za chodu.

Jak těžké je vybrat si mezi renomovanými auditory a konzultanty ty pravé lidi?

Vzhledem k času na pohovor a funkci dozorčí rady nemá člověk několik výběrových kol, jako by měl při pořádání výběrového řízení ve velké firmě, ale jen třicet minut. Bylo tedy obzvlášť důležité klást ty správné otázky. V komisi jsme navíc měli rozdělené úkoly a každý z nás se soustředil na zkoumání kandidáta z jiné perspektivy. Personalista se zaměřoval na motivace a povahy uchazečů, analytik testoval jejich odbornost (zejména kladl praktické dotazy na odbornost ve vztahu ke kontrole městské firmy) a také integritu a mě zajímal soulad s hodnotami, pro něž jsme šli do politiky. Přece jen jde o lidi nominované za Piráty. Důležité je si uvědomit, že funkce člena dozorčí rady je především kontrolní. Když jsme vybírali lidi např. do představenstva, což je funkce exekutivní, byl v komisi také odborník na danou oblast firmy.

Mrzelo vás, že jste museli někoho vyloženě skvělého pro velký počet uchazečů odmítnout? Dovedete mu například nabídnout jinou vhodnou pozici?

Od počátku jsem chtěla, aby každý, kdo projeví zájem pomáhat svému městu a má vlastnosti a dovednosti, které mohou pomoci, byl do fungování zapojený. Během výběrových řízení jsme používali techniku organického výběru, kdy jsme se snažili o optimální umístění uchazečů do dozorčích rad tak, aby co nejlépe využili své dovednosti a abychom měli dozorčí rady pokryté těmi nejlepšími. Proto jsme některým uchazečům doporučovali zvážit i jiné dozorčí rady, než o které projevili zájem v dotazníku. I díky tomu se nám v mnoha případech povedlo maximalizovat zapojení těch nejlepších.

Nevybraní kandidáti od nás dostali e-mail s dalšími možnostmi spolupráce. Jsem ráda, že i po odchodech některých našich nominantů z dozorčích rad stále máme v záloze špičkové kandidáty, kteří jsou důstojnými náhradníky. Přesto mám pocit, že potenciál těchto uchazečů není dostatečně využitý a že chybí aktivní péče o kvalitní lidi i využití jejich talentů obecně. To je ovšem výzva na další roky: odborníků totiž není nikdy dostatek, a o jejich zapojování usilujeme i mimo městské firmy.

PROČ MÍT MANUÁL K OTEVŘENÝM VÝBĚROVÝM ŘÍZENÍM?

☑️ Na základě zkušeností z rozsáhlých výběrových řízení v Praze a dalších měst vznikla obecná metodika pro výběr nominantů do odborných funkcí.

☑️ Pro budoucí výběrová řízení tohoto typu tak zastupitelé získali cenné poznatky a tipy na vylepšení postupu a vzor, o který se bude moci každý další budoucí organizátor opřít.

☑️ Jasná a předem nastavená pravidla zabrání pochybnostem ohledně výběrových řízení. Transparentností musíme jít dále příkladem.

Chcete více informací? Napište na e-mail misa.krausova@pirati.cz.

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA VE VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH DO PRAŽSKÝCH FIREM

  • Odbornost 30 %
  • Praxe v oblasti správy majetku, řízení podniku nebo práva 20 %
  • Celkový dojem 20 %
  • Hodnotový a názorový soulad s pirátskou politikou 15 %
  • Reference členů a příznivců Pirátů 15 %

OMEZENÍ KUMULACE PLATŮ OMEZÍ I POLITICKÉ TRAFIKY

Řada politiků byla dřív zároveň hejtmany, starosty či právě členy správních rad městských firem na plný úvazek, ačkoli je zřejmé, že svou práci nemohli vykonávat naplno. Podle Pirátů by se lidé ve veřejných funkcích měli věnovat jedné práci pořádně a nesbírat platy. Pirátský poslanec Jakub Michálek proto úspěšně prosadil ve Sněmovně snížení odměn politiků, kteří kumulují funkce. Za druhou politickou funkci bude nově odměna snížena na 40 % platu. Tito sběratelé funkcí a platů tak budou mít výrazně sníženou motivaci je sbírat, což v ruku v ruce s otevřenými výběrovými řízeními povede k vyšší otevřenosti a funkčnosti veřejné správy.

Pro Piráty jsou otevřená výběrová řízení standardem. Na základě zkušeností z Prahy a dalších měst vznikla metodika, kterou naleznete na webu metodikavyberka.jdem.cz.


V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH MĚL VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ NA STAROSTI ŠIMON BARCZI. CO DOPORUČUJE?

Mariánské lázně byly prvním městem, kde se Piráti dostali na radnici, a výběrovým řízením tam přikládali velkou pozornost. Už před jejich vypsáním konzultovali metodiku mimo stranické kolegy i s několika personalisty. Jejich expertiza byla pro celý proces velmi důležitá.

Radnici se podařilo oslovit kandidáty z Plzně, Karlových Varů i Prahy. I přes nižší počet přihlášených je úroveň členů dozorčích rad velmi vysoká. To se podařilo zajistit díky širokému odbornému týmu, který tento relativně náročný proces zaštítil. I tak je ovšem třeba mít na paměti, že výběrové řízení je složitý proces, který jen výjimečně proběhne bez jakýchkoliv zádrhelů. Práce personalistů je náročná a otevřená výběrová řízení jsou velká výzva.


MEZI DOZORČÍMI RADAMI JSOU VELIKÉ ROZDÍLY. JAK TO DĚLAJÍ V OSTRAVĚ?

Každá městská firma má jiné stanovy a jinak definovanou roli a pravomoci dozorčí rady. Obecně se řídící a dozorčí orgány městských firem výrazně liší, někdy i v rámci téže obce.

Podle místostarosty Moravské Ostravy-Přívozu Rosti Řehy se v Ostravě osvědčuje model představenstva na plné úvazky vybraného v otevřeném výběrovém řízení za pomoci odborné komise. Naopak dozorčí rady bývají složené ze všech zvolených stran, včetně opozice.

Obecně je proto vhodné vyhodnotit, v které městské společnosti je v pořádku nechat politiky (za měsíční odměnu v řádu jednotek tisíc korun) a otevřená výběrová řízení dělat na výkonné orgány společnosti, kde jsou dozorčí rady trafikou za příliš mnoho peněz. Tam je pak na místě revidovat statut městských firem tak, aby firmy s většinovým příjmem z obce neměly bonusový systém podle zisku, ale spíš podle dosahování strategických záměrů.

Celkově je důležitá schopnost kontrolovat ekonomické výstupy, znalost oboru a důvěra ve vybrané lidi: člen dozorčí rady jedná vždy sám za sebe a ručí celým majetkem, nad to musí primárně jednat v zájmu městské firmy.


Další kapitoly