MHD ZDARMA PRO DLOUHODOBÉ DÁRCE KRVE: JAK PODĚKOVAT SVÝM (NE)VŠEDNÍM HRDINŮM?

Eva Horáková, předsedkyně výboru pro sociální politiku hlavního města Prahy
MHD ZDARMA PRO DLOUHODOBÉ DÁRCE KRVE: JAK PODĚKOVAT SVÝM (NE)VŠEDNÍM HRDINŮM?
Ilustrace: Věra Veselá

MHD na 365 dnů zdarma – takový benefit nabízí od loňska Praha dárcům krve, kteří bez nároku na odměnu absolvovali za život minimálně 80 odběrů. Děje se tak ve spolupráci s Českým červeným křížem. Za přípravou projektu stojí zastupitelka Eva Horáková, pro kterou je téma i velice osobní – právě transfuze darované krve jí totiž po transplantaci orgánu zachránily život. Podle ní je tak velice důležité dárcům vyjádřit poděkování.

Počet dárců bohužel dlouhodobě klesá, mnohdy navíc není o jejich „hrdinství všedního dne“ ani příliš slyšet. Vedení Prahy se tak zavázalo, že jejich obětavou aktivitu ocení. Ale jak?

Co by dárcům udělalo největší radost

Eva Horáková tedy začala jako první zjišťovat, jaká forma odměny by mohla dárce nejvíce potěšit. Oslovila primáře všech pražských transfuzních stanic s žádostí o názor. Stejně tak se vyptávala na zkušenosti v dalších městech, kde nějakou formu benefitů zavedli. Z odpovědí vyplynulo, že se jako nejzajímavější odměna jeví MHD zdarma. Zajímavá byla i myšlenka, že by daní dárci dostali poloviční slevu na MHD do konce života. Praha se nakonec rozhodla pro první variantu a na ocenění vyčlenila zhruba milion korun na rok s tím, že se bude částka samozřejmě měnit podle počtu dotčených dárců.

Odměnu by si zasloužili všichni

Bylo domluveno, že benefit získá každý, kdo absolvoval za život 80 odběrů krve v některém z pražských transfuzních center. Poslední osmdesátý odběr zároveň musí proběhnout v rozmezí let 2019 až 2021, kdy byl program schválen Radou hlavního města. Vzhledem k rozpočtu bohužel není možné obdarovat všechny dárce i zpětně, i když by si to za svoji činnost rozhodně zasloužili. Není to ale tak, že by se na ně zapomnělo – v minulých letech byli jednotlivě oceňování pobočkami Českého červeného kříže či samotnou transfuzní stanicí, jako je tomu např. v Ústřední vojenské nemocnici.

V roce 2019 dostalo MHD zdarma zhruba 262 lidí. Někteří z nich dokonce vysoce překonali hranici 80 odběrů – pět z nich darovalo krev více než 250krát! Benefit byl všem předán na slavnostní akci, kterou pro dárce uspořádala Praha a Český červený kříž.


Další kapitoly